Jana Peterková

CV

narozena 7. 1. 1966, Česká Lípa

born 7. 1. 1966, Česká Lípa, Czech Republic

studia

education

1990–1997

1990—1997

Akademie výtvarných umění, Praha
Škola konceptuální tvorby, prof. M. Šejn
Škola grafiky II., prof. V. Kokolia
Škola intermediální tvorby, prof. M. Knížák

Academy of Fine Arts, Prague
School of conceptual art of Prof. M. Šejn
Graphic art school of Prof. V. Kokolia
School of Intermedial creation of Prof. M. Knížák

2002–2010

2002—2010

Odborný asistent, Škola konceptuální tvorby, prof. M. Šejn, Akademie výtvarných umění, Praha

Assistant Professor at the Academy of Fine Arts in Prague with Prof. M. Šejn

výstavy

exhibitions

1991

Škola konceptuální tvorby, kulturní dům Blatiny, Praha
Škola konceptuální tvorby, galerie Na Skořepce, Brno
výstava studentů AVU, Palác U Hybernů, Praha

conceptual art school, exhibition in the Kulturní dům Blatiny, Prague
conceptual art school, exhibition in the gallery Na Skořepce, Brno
exhibition of Students of Academy of Fine Arts, Palace U Hybernů, Prague

1992

Škola konceptuální tvorby, galerie Půda, Olomouc

exhibition of the conceptual art school, gallery Půda, Olomouc

1993

Škola grafiky II., galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
výstava studentů AVU, Městská galerie, Karlovy Vary

graphic II. art school, exhibition in the gallery U Bílého jednorožce, Klatovy
exhibition of Students of Academy of Fine Arts, Karlovy Vary, Town gallery

1995

Cesta k tanci, taneční projekt Franka Van den Ven (Holandsko), divadlo Archa, Praha
performance, veřejná prezentace ročníkové práce, prostory AVU a galerie Mánes v rámci výstavy studentů AVU, Praha

Passage to dancing — dancing project of Frank Van den Ven from Holland, Archa theater, Prague
students performance — public presentation, AVU and Mánes gallery, Prague

1997

Diplomanti AVU, Strahovský klášter, Praha

AVU graduands, Strahov monastery, Prague

1999

Crossing II., galerie Rudolfinum, Praha

Crossing II., gallery Rudolfinum, Prague

2001

Hľbka miesta, výtvarné sympozium IQ Servis, Ružínská přehrada, Slovensko
výstava Hľbka miesta, muzeum V. Löfflera, Košice

Hlbka miesta, art symposium IQ Servis, Ružínská dam, Slovakia
exhibition Hlbka miesta, V. Löffler museum, Košice, Slovakia

2005

výstava, klášter, Bechyně

exhibition, monastery, Bechyně

2006

Jemný řez, galerie AVU, Praha
Transgenesis, galerie C2C, Praha

exhibition Jemný řez, Academy of Fine Arts, Prague
exhibition Transgenesis, gallery C2C, Prague

2007

AVU 18, Veletržní palác Národní galerie, Praha

AVU 18, National gallery, Prague

2009

Mémy Grafiky 2, Škola grafiky II. doc. V. Kokolii, Wortnerův dům AJG, České Budějovice

Mény Grafiky 2, studio of graphic art II. of Doc. V. Kokolia, Wortnerův house AJG, České Budějovice

2010

Connections?, výstava asistentů AVU Praha, české velvyslanectví, Berlín

Connections?, exhibiton of Assistant Professors of Academy of Fine Art, Czech embassy, Berlin

2012

performance, Art Safari 23, sochařské studio Bubec, Praha
performance, Mezioborové setkání Bílé Břehy, vodní nádrž, Všetaty – Přívory

performance, Art Safari 23, sculptor's studio Bubec, Prague
performance, interfields meeting White Watersides, water basin, Všetaty — Přívory

2016

Pocta Karlu IV., kostel sv. Lukáše, Svárov
Zebín, příběh jednoho vrchu, muzeum a galerie, Jičín
Imago mundi, mezinárodní projekt a výstava, Luciano Benetton, Itálie
Resuscitace a amputace, galerie Off Format, Brno
Sýkorovy Počedělice, malířské symposium u řeky Ohře, Počedělice

Honour to Charles IV., church of Saint Lukas, Svárov
Zebín — story of one hill, Museum and Art gallery, Jičín
Imago mundi — international project and exhibition, Luciano Benetton, Italy
Resuscitation and amputation, gallery Off Format, Brno
Landscape painting at the Ohře river near Počedělice

2017

Absolute Beginners, galerie SVIT, Praha
Sýkorovy Počedělice, malířské symposium u řeky Ohře, Počedělice

Absolute Beginners, gallery SVIT, Prague
Landscape painting at the Ohře river near Počedělice

2018

pobyt v ekvádorské Amazonii
Sýkorovy Počedělice, malířské symposium u řeky Ohře, Počedělice

stay in the Amazon
Landscape painting at the Ohře river near Počedělice

2019–2020

2019—2020

Sýkorovy Počedělice, malířské symposium u řeky Ohře, Počedělice

Landscape painting at the Ohře river near Počedělice

samostatné výstavy

individual exhibitions

2001

Malý kousek ticha, galerie Pecka, Praha

Malý kousek ticha, gallery Pecka, Prague

2006

Kamenec, galerie Pecka, Praha

Kamenec, gallery Pecka, Prague

2016

Pohyby duše, Muzeum moderního umění – Divadlo hudby, Olomouc
Pohyby duše, Divadlo 29 / Klub 29, Pardubice

Movements of Spirits, Museum of Modern Arts and Theatre of music, Olomouc
Movements of Spirits, Theatre 29, Pardubice

2020

studio Vykáň

studio Vykáň

ceny

awards

1995

Cena rektora Akademie výtvarných umění, Praha
Cena Výtvarník sezóny, mezinárodní veletrh módy, Brno

Chancellor's Award, Academy of Fine Arts in Prague
Designer of the season, International fashion fair, Brno

1997

Cena rektora Akademie výtvarných umění, Praha

Chancellor's Award, Academy of Fine Arts in Prague

přednášky

lectures

1998

Dvě generace, s A. Šimotovou, klášter, Bechyně

Two Generations, with A. Šimotová, monastery, Bechyně

2000

Moje výtvarná práce, Národní muzeum, Praha

My Art Work, National museum, Prague

2012

Splynutí, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Katedra výtvarné výchovy, Praha

Merge, Charles University and Pedagogical Faculty — Department of visual arts Prague

2016

rozhovor k výstavě Pohyby duše, Český rozhlas, Pardubice

interview related with the exhibition "Movements of spirits", interview with the Czech broadcasting Pardubice

bibliografie

bibliography

1999

CD-ROM, Fragments Conceptual Media School of M. Šejn, Bohemia Rosa

CD-ROM Fragments Conceptual Media School of M. Šejn, Bohemia Rosa

2000

CD-ROM Make your Island, SCART, The Academy of Fine, Arts in Utrecht, Holland

CD-ROM Make your Island, SCART, The Academy of Fine Arts Utrecht, Holland

2006

Jiří Valoch: Monochromy jako reflexe přírody, Ateliér č. 13/06, s. 4

Jiří Valoch: Monochromy jako reflexce přírody, journal Atelier no. 13/06, s. 4

stipendia – krátkodobé učitelské pobyty v programu Erasmus

Erasmus scholarships program — short term stay for teacher

2005

Kuvataide Akademia Helsinky, Finsko

Kuvataide Akademia Helsinky, Finland

2006

Academie di belle Arti di Carrara, Itálie

Academie di belle Arti di Carrara, Italy

2008

Academie di belle Arti di Carrara, Itálie

Academie di belle Arti di Carrara, Italy

2009

École Supérieure D’Art, Aix-en-Provence, Francie

École Supérieure D’Art, Aix-en-Provence, France

2010

Academie di belle Arti di Carrara, Itálie

Academie di belle Arti di Carrara, Italy

grantové projekty

grant projects

2003–2008

2003—2008

spoluřešitel projektů: zřízení laboratoře intermediálního oddělení AVU, Praha

co-author of projects: establishment of a laboratory of an intermedial studio, Academy of Fine Arts Prague

2005

spoluřešitel projektu: rozvoj laboratoře Školy konceptuální tvorby AVU v Praze z hlediska multimediálního výtvarného projevu a zapracování zvuku do výtvarných realizací

co-author of projects: development of a laboratory of an conceptual studio — multimedial art, incorporation of sound into art projects, Academy of Fine Arts Prague

oděv

fashion

1989

výstava oděvů, galerie Karlovka, Praha

fashion exhibition, gallery Karlovka, Prague

1992

výstava oděvů, galerie A + G Flora, Praha

fashion exhibition, gallery A + G Flora, Prague

1993

založení oděvního atelieru PETERKA

establishing PETERKA fashion studio

1994

léto 95, návrhy a spolupráce na realizaci dámské kolekce pro Tibu a.s., Dvůr Králové
podzim, zima 94–95, výstava pánské kolekce, galerie Ivo – Tricot, Franfurkt nad Mohanem

summer 95, design and realization of ladies' ready made fashion for TIBA a.s. Dvůr Králové
autumn and winter 94—95, exhibition of men's collection, gallery Ivo — Tricot Frakfurth/Main

1995

podzim, zima 95–96, prezentace pánské kolekce oděvního ateliéru PETERKA, v rámci akce Česká oděvní tvorba, výstava s přehlídkou, Mezinárodní veletrh módy, Brno
Cena Výtvarník sezóny 95, Mezinárodní veletrh módy, Brno
Česká oděvní tvorba, autorská přehlídka pánské kolekce oděvního ateliéru PETERKA, Mezinárodní veletrh módy, Brno

autum and winter 95—96, exhibition of PETERKA men's collection within the framework of the Czech fashion production — exhibition and show, International Fashion Fair, Brno
awarded Artist of the season prize, International Fashion Fair, Brno
Czech fashion author's show of men's collection of PETERKA fashion studio, International Fashion Fair, Brno

1995–2001

1995—2001

účast na přehlídkách, choreografické vedení, Praha, Vídeň, Trenčín, Karlovy Vary, Varnsdorf

participation in shows, choreography leadership, Prague, Vienna, Trenčín, Karlovy Vary, Varnsdorf

1996

kostýmy pro taneční vystoupení holandského tanečníka Franka Van de Ven, spolupráce s Milošem Šejnem, divadlo Roxy, Praha

costumes for dancing performance of Dutch dancer Frank Van de Ven, collaboration with Miloš Šejn, theatre Roxy, Praha

1997

dámská a pánská kolekce pro Velvetu a.s. Varnsdorf

ladie's and mens collection for Velveta a.s. Varnsdorf

ateliér PETERKA se podílel na realizaci filmových kostýmů a rekvizit

PETERKA studio participated with costume realization in the following films

1998

film Princ a chuďas, film Caraibi pro televizní společnost Anfri s.r.l., Řím

Prince and poor man, film Caraibi for TV Anfri s.r.l., Rome

1999

film Carský kurýr pro televizní společnost Titanus, Řím

Imperial fourier, film for TV Titanus, Rome

2000

film Aféra s náhrdelníkem pro produkci Velké Británie

Scandal with necklace for production of Great Britain

2005

film Marie Antoinette, USA, ocenění Oscar 06 / kostýmy

Marie Antoinette, USA, OSCAR 06 award / costumes