Jana Peterková

Linie – instalace 2019

Line — installation 2019

2019, dekorační stuhy, instalace na řece Ohře, sympozium Sýkorovy Počedělice

2019, bands, installation at the Ohře river, symposion Počedělice of Sýkora

Loading…