Jana Peterková

Skutečná pole I. 2012/16

The real fields I. 2012/16

Práce s energetickými systémy rodiny v kresbě.

Working with family energy systems in drawing.

Loading…