Jana Peterková

Kamenec – obrazy 2003/04

Kamenec — pictures 2003/04

Jak tibetští mnichové vysypávají mandaly při meditaci barevným pískem, vysypává Jana Peterková své obrazy barevným carborundem a přitom hledá genia loci místa, které chce zachytit. Tím místem je Kamenec, divoké území kamenných moří, ležící na levém břehu Merboltického potoka vesničky Merboltice v Českém Středohoří. Tak, jak Tibeťané věří, že do svých mandal meditací během obřadu vysypávaní přenášejí sílu svých bohů, tak autorka koncentrací na zobrazované místo přenáší jeho jedinečnou energii a pocit do vznikajícího díla. Tibetští mnichové své dílo po dokončení rozmetají, autorka však naopak obrazy vytvořené barevnými zrnka-mi fixuje a sílu koncentrace na genia loci trvale zachycuje ve svém díle. Martin Chejstovský

Similar to monks of Tibet, who are using coloured sand when pouring out their mandalas, Jana Peterková is pouring out her paintings by carborundum when searching for genius loci of the place that she wants to retain. That happends in Kamenec, the wild locality of stoned seas, located at the left side of the brook in Merboltice in the mountains called České Středohoří. Similar to monks of Tibet who believe that they are transmitting the force of their gods into mandalas duering meditations, the authoress is transmitting throught the concentration on the depicted place its unique energy. After finishing their work monks of Tibet destroy it. On the contrary Jana Peterková is fixing coloured grains into her work and preserving that way the force of concentration into genius loci of the place. Martin Chejstovský

Loading…